Villkor
CopySwede
Beställning
Priser
Betalning
Leverans
Kontakt
COPYSWEDE
Om de berörda produkterna omfattas av ersättning för privatkopiering ska produkterna rapporteras och ersättas till Copyswede. Om Gandalf tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det Gandalf som står för rapportering av och ersättning för produkterna ifråga till Copyswede. Om Gandalf inte tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det kundens ansvar att rapportera och ersätta produkterna ifråga till Copyswede. Kund som har avtal med Copyswede presumeras ha sådant ansvar.

Läs mer på www.copyswede.se.
Nu inkluderas ytterligare hemelektronikprodukter med inbyggd lagringsmedia i systemet för privatkopieringsersättning.
Copyswede skriver [2013-06-12]
"Copyswede inkluderar nu fler hemelektronikprodukter som kan användas för lagring av upphovsrättsligt skyddat material i kompensationssystemet för privatkopiering. Det rör sig om datorer med inbyggt minne, lösa interna hårddiskar, surfplattor och spelkonsoler med inbyggt minne. I dag riktar vi ett ersättningskrav till importörer och återförsäljare med begäran om redovisning avseende vidareförsäljning från och med 1 september 2013.

Mobiltelefoner, smartphones och minneskort omfattas inte av detta ersättningskrav.

Ersättningen för produkter mellan 2GB och 80GB är 1kr/GB.
Ersättningen för produkter över 80GB är 80kr.

Observera att det är importörer och återförsäljare som betalar privatkopieringsersättningen till Copyswede vid försäljning till konsumenter av produkter som kan användas för privatkopiering. Privatkopieringsersättningen för exempelvis en surfplatta med inbyggt minne om 32GB uppgår till 32kr. För en bärbar dator betalas en ersättning om 80kr."


Klicka här för att läsa nyheten på Copyswedes hemsida.
Undantag från privatkopieringsavgiften för profesionella användare på interna hårddiskar och SSD.
Ansök om undantag här.
 
© Gandalf Distribution STOCKHOLM | GÖTEBORG | LUND info@gandalf.se