Villkor
CopySwede
Beställning
Priser
Betalning
Leverans
Kontakt
BETALNING
Kreditprövning
Efter godkänd kreditprövning erbjuder vi därefter normalt 20 dagar netto från fakturadatum. Kredittiden kan utökas till 30 dagar netto från fakturadatum efter minst sex månaders affärsrelation.

Vid betalningsförsening debiteras du enligt Payex riktlinjer vilket i dagsläget är 18%.
 
© Gandalf Distribution STOCKHOLM | GÖTEBORG | LUND info@gandalf.se