Villkor
CopySwede
Beställning
Priser
Betalning
Leverans
Kontakt
PRISER
Priser
Samtliga priser exkluderar moms och frakt. Vi reserverar oss för fluktuationer i valutakurser och andra prisförändringar utanför vår kontroll.
Prislistor
Du hittar dina nettopriser i vår webshop när du loggar in. Som återförsäljare till Gandalf Distribution kan du också få prislistor via epost. Kontakta oss för mer information och om vilka email-adresser ni vill registrera för dessa.
Nettopris
Gandalf Distributions nettoprislista är för återförsäljare. Vid varje enskild order kan kvantitetspriset tillämpas, om din beställning avser motsvarande kvantitet av varan. Av prislistan framgår för vilka varor detta är aktuellt, samt vilka kvantiteter som gäller för varje produkt.
 
© Gandalf Distribution STOCKHOLM | GÖTEBORG | LUND info@gandalf.se