Copyswede

Om Copyswede
Copyswede grundades 1982 och licensierar vidareanvändning av TV- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), IFPI och radio- och TV-företagens samarbetsorganisation Ubos kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV).
Från och med 2020-11-01 gäller ett nytt branschavtal mellan Elektronikbranschen och Copyswede om privatkopieringsavgift.
> Se avtal

För perioden fram till 2020-10-31 ska kunder som varit registrerade hos Copyswede och som köpt produkter av Gandalf utan påslag för privatkopieringsavgift redovisa och betala sådan avgift direkt till Copyswede.

Från och med 2020-11-01 kommer Gandalf Distribution som utgångspunkt debitera samtliga svenska kunder privatkopieringsavgift, för vidarebetalning till Copyswede.
> Se tariff

Om ni som kund vill fortsätta köpa produkter utan privatkopieringsavgift får ni höra av er till oss med en sådan förfrågan på mail.

I prisfiler och på vår webbshop kommer ni se priser inklusive privatkopieringsavgift men på orderbekräftelse och faktura är avgifterna separat specificerade.
Gandalf Distribution och Copyswede
Om de berörda produkterna omfattas av ersättning för privatkopiering ska produkterna rapporteras och ersättas till Copyswede. Om Gandalf Distribution tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det Gandalf Distribution som står för rapportering av och ersättning för produkterna ifråga till Copyswede. Om Gandalf Distribution inte tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det kundens ansvar att rapportera och ersätta produkterna ifråga till Copyswede. Kund som har avtal med Copyswede presumeras ha sådant ansvar.

> Läs mer på copyswede.se
  1. Kundservice
  2. Copyswede