Hej!
Vänligen använd en annan webbläsare för att se innehållet på denna sida. Vi rekommenderar Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

Kyrkogatan 3, 222 22 LUND, Sverige


+46 40 671 2000
info@gandalf.se

RMA

Garantier
Samtliga produkter levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder Gandalf Distribution. För gällande garantitider hänvisar vi till vår PDF-fil.
RMA ansökan
Innan retur av varor får ske skall kunden ansöka om ett returnummer (RMA-nummer) via e-post till rma@gandalf.se.
 • Modellnamn
 • Serienummer
 • Felorsak
RMA ansökningar med flera produkter skall skickas med vår färdiga Excel-mall.
Fraktkostnaden för retur till Gandalf Distribution betalas av kund och paketets utsida eller fraktlapp skall vara uppmärkt med godkänt RMA-nummer.
Retur
Returer utan godkänt RMA-nummer eller där korrekt uppmärkning saknas debiteras en hanteringskostnad, alternativt returneras paketet till avsändaren. Även produkter/returer som ej överensstämmer med ansökt RMA-nummer, eller där väsentliga tillbehör eller delar saknas, till exempel ofullständiga RAM-kits, trådlösa enheter utan adaptrar och modulära PSU:er utan kablage, debiteras en hanteringsavgift eller returneras.

Produkter ej köpta från Gandalf Distribution
Produkter som ej är köpta från Gandalf Distribution, eller som har fysiska skador som inte täcks av garantin returneras till kund utan åtgärd samt debiteras en frakt/hanteringsavgift.

Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Produkter som skadats i transport till följd av bristfälligt emballage returneras utan åtgärd och debiteras en hanteringskostnad samt fraktkostnad.

Samtliga returer ska skickas med leverans direkt till Gandalf Distribution. Paket som levereras till utlämningsställen kommer inte att hämtas ut.
 • Gandalf Distribution AB
 • ATT: RMA [RMA-nummer]
 • Fraktvägen 7A
 • 435 33 Mölnlycke
Extern service
Vissa produktgrupper och varumärken erbjuder extern service eller hanteras inte av Gandalf Distribution, utan returneras via servicepartners eller direkt till leverantören. För närmare information se följande PDF-fil.
Hantering
Efter konstaterande av Gandalf Distribution att produkten är defekt väljer Gandalf Distribution om produkten skall:
 • Repareras
 • Bytas ut mot en reparerad produkt
 • Bytas ut mot ny likvärdig produkt
 • Krediteras
Produkter som uppges vara defekta, men visar sig vara felfria returneras till kund och debiteras undersökningsavgift samt frakt.
Avgifter
 • Undersökningsavgift: 300 SEK á produkt plus frakt
 • Ej godkända returer: 300 SEK plus frakt
 • Hanteringsavgift: 100 SEK á produkt/ärende
 • Frakt: 149 SEK
 1. Kundservice
 2. RMA