Vår webbplats använder cookies. Genom att fortsätta tar vi ditt tillstånd att använda cookies, som beskrivs i vår integritetspolicy.
Acceptera

Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning

Från och med 2020-11-01 gäller ett nytt branschavtal mellan Elektronikbranschen och Copyswede om privatkopieringsavgift.

Se avtalet
För perioden fram till 2020-10-31 ska kunder som varit registrerade hos Copyswede och som köpt produkter av Gandalf utan påslag för privatkopieringsavgift redovisa och betala sådan avgift direkt till Copyswede.
Från och med 2020-11-01 kommer Gandalf Distribution som utgångspunkt debitera samtliga svenska kunder privatkopieringsavgift, för vidarebetalning till Copyswede.

Se tariffer
Om ni som kund vill fortsätta köpa produkter utan privatkopieringsavgift får ni höra av er till oss med en sådan förfrågan på mail. I prisfiler och på vår webshop kommer ni se priser inklusive privatkopieringsavgift men på orderbekräftelse och faktura är avgifterna separat specificerade.
  1. Nyheter
  2. Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning