Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning

Från och med 2020-11-01 gäller ett nytt branschavtal mellan Elektronikbranschen och Copyswede om privatkopieringsavgift.

> Se avtalet
För perioden fram till 2020-10-31 ska kunder som varit registrerade hos Copyswede och som köpt produkter av Gandalf utan påslag för privatkopieringsavgift redovisa och betala sådan avgift direkt till Copyswede.
Från och med 2020-11-01 kommer Gandalf Distribution som utgångspunkt debitera samtliga svenska kunder privatkopieringsavgift, för vidarebetalning till Copyswede.

> Se tariffer
Om ni som kund vill fortsätta köpa produkter utan privatkopieringsavgift får ni höra av er till oss med en sådan förfrågan på mail. I prisfiler och på vår webshop kommer ni se priser inklusive privatkopieringsavgift men på orderbekräftelse och faktura är avgifterna separat specificerade.
  1. Nyheter
  2. Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning