Hej!
Vänligen använd en annan webbläsare för att se innehållet på denna sida. Vi rekommenderar Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

Kyrkogatan 3, 222 22 LUND, Sverige


+46 40 671 2000
info@gandalf.se

Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning

Från och med 2020-11-01 gäller ett nytt branschavtal mellan Elektronikbranschen och Copyswede om privatkopieringsavgift.

> Se avtalet
För perioden fram till 2020-10-31 ska kunder som varit registrerade hos Copyswede och som köpt produkter av Gandalf utan påslag för privatkopieringsavgift redovisa och betala sådan avgift direkt till Copyswede.
Från och med 2020-11-01 kommer Gandalf Distribution som utgångspunkt debitera samtliga svenska kunder privatkopieringsavgift, för vidarebetalning till Copyswede.

> Se tariffer
Om ni som kund vill fortsätta köpa produkter utan privatkopieringsavgift får ni höra av er till oss med en sådan förfrågan på mail. I prisfiler och på vår webshop kommer ni se priser inklusive privatkopieringsavgift men på orderbekräftelse och faktura är avgifterna separat specificerade.
  1. Nyheter
  2. Nytt branschavtal för privatkopieringsersättning